rindusyurgaku

hidup akan lebih berarti bila dapat menjadi bagian orang lain

Musibah

Front of the Quran

Front of the Quran (Photo credit: Wikipedia)

Bismillahirrahmanirrahiim,

Assalamu’alaikum wrahmatullahi wabarakaatuh,

1. Mengikut petunjuk Allah dan mengikhlaskan ibadah kepada-Nya.

“Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredaan-Nya kejalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinkan-Nya, dan menunjuki mereka kejalan yang lurus.”(Qs. al-Maidah : 16). Al-Qur’an merupakan sumber utama ajaran ajaran Islam, di mana di dalamnya terkandung hidayah dan petunjuk bagi setiap muslim dalam menjalani kehidupan agar selamat dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ajaran Al-Qur’an membimbing manusia agar keluar dari kegelapan yang berupaya kekafiran, kesesatan dan kebodohan menuju cahaya Ilahi yang berupa keimanan, keislaman danilmu pengetahuan. “Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur’an ini kepadamu wahai Muhammad dengan membawa kebenaran, oleh itu hendaklah engkau menyembah Allahdengan mengikhlaskan segala ibadah kepada-Nya”. Hak yng wajib dipersembahkan kepada Allah ialah segala ibadah dan amalan yang suci bersih dari segala rupa dan syirik. Ketika ujian dan musibah menimpa jaga diri agar tidak terjerumus mencari penyelesaian selain dari Allah.

2. Mencari imu yang syar’i.

mencari ilmu yang syar’i  dengan menghadiri majlis ilmu dan tadzkirah. nabi saw. bersabda yang maksudnya “barang siapa menuntut ilmu berarti menuntun jalan ke syurga”. (hadits Riwayat Muslim). Ilmu yang muktabar menurut syara’ adalah ilmu yang mendorong pemiliknya untuk beramal, yang tidak membiarkan pemiliknya mengikutihawa nafsunya bagaiimanapun ia, bahkan ia menikat pengikutnya dengan ilmu tersebut, yang membawa pemiliknyamematuhi aturan-aturan-Nya.

3. Bertaubat dari dosa-dosa.

Sebagai seorang hamba kepada yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tidak ada permohonan yang lebih besardari permohonan keampunan dari segala noda dan dosa. “sesungguhnya Allah membuka tangan selebar-lebarnya paa waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan dosa pada waktu malam, dan membuka tangan selebar-lebarnya pada waktu malam untuk menerima taubat mereka yang melakukan dosa pada siang. Hal ini berkekalan sehinggalah matahari terbit dari sebelah barat.” ”Barang siapa melazimi meminta ampun kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesempitan dan menjadikan baginya jalan yang lapang dari setiap kesusahan serta Allah memberi rizki kepadanyadari punca yang tidak disangka-sangka.”

4.Mengamalkan dzikir yang berterusan.

Sifat orang-orang mukmin lidahnya senantiasa basah berdzikir kepada Allah SWT. DEngan berdzikir hati akan menjadi tentram, bahagia dan damai karena berhubungan ketika ituadalah berhubungan terus kepada Allah SWT. Orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata) ”Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.”(

) “Orang yang membaca’ Laa ilaha illallah’ di dalam keadaan penuh keikhlasan di dalam hatinya atau iman bersamaan dengan sebiji gandum, maka ia akan dikeluarkan dari neraka Jahanam. Dan orang yang membaca kalimah ini di dalamnya hatinya terdapat keikhlasan atau iman bersamaan sebiji gandum maka ia akan dikeluarkan dari api neraka jahanam dan orang yang membaca dengan penuh kebaikan  atau iman maka ia juga akan dikeluarkan dari api Neraka Jahanam”. Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a katanya: Nabi SAW, bersabda maksudnya: ‘Sesungguhnya Allah SWT Yang Maha Memberkati lagi Maha Tinggi memiliki para Malaikat yang mempunyai kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT. para malaikat selalu mengelilingi bumi. para malaikat senantiasa memerhati majlis-majlis dzikir. Apabila mereka dapatiada satu majelis yang dipenuhi dengan dzikir, mereka turut mengikuti majelis tersebut dimana mereka akan menaunginya dengan sayap-sayap mereka sehinggalah memenuhi ruangan antara orang yang menghadiri majelis dzikir tersebut. Apabila orang yang hadir dalam majelis tersebut bubar selssai, para malaikat naik ke langit”.

5. Berbuat baik  kepada semua makhluk.

Menyebabkan dada menjadi lapang. Sifat orang mukmin akan berbuat baik kepada semua makhluk Allah SWt. Di muka bumi. sama apakah kepada manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Terutama kepada kedua ibu bapak, saudara mara, jiran tetangga dan anak yatim dan fakir miskin. “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan dari bisik-bisik mereka, kecuali siapa yang menyuruh bersedekah, kebaikan atau mendamaikan antara manusia. dan barang siapa yang melakukan hal itu dengan mencari Ridho Allah, maka kami akan memberikanya pahala yang besar.”(Qs,an-Nisa : 114). Allah’ Azza wa jalla mengabarkan bahwa semua hal di atas adalah bagi siapa pun yang merealisaskannya, serta kebaikan akan mengundang kebaikan dan menolak keburukan. Juga Allah’ Azza wa jalla janjikan bagi mukmin yang mengharap pahala-Nya, maka Allah akan memberikan pahala yang besar. Termasuk dari pahala yang besar itu adalah hilangnya kerisauan , kesusahan, kekeruhan hati, dan seterusnya.

6. Melakukan mujahadah.

Dengan melakukan mujahadah seseorang bisa mengikis sifat-sifat negatif yang ada pada dirinya. Pada adatnya tidak mungkin kita sampai pada lapangan makrifat terhadap AllahSWTapa bila kita tidak mau bermujahadah, tidak mau melihat kelemaha-kelemahan yang terkandung dalam diri kita, lebih-lebih lagi kelemahan itu berupa penyakit hati. “orang-orang yang berjuang di jalan kami, sesungguhnya kami akan memberi petunjuk mereka itu pada jalan-jalan kami. dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang membuat kebaikan.”

***

Apabila hati senantiasa berhubungan dengan Allah SWT, berdo’a dan bermunanjat, Allah SWT. Akan meringankan segala beben dan penderitaan kita. Musibah yang datang akan diringankan oleh-Nya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang dikasihi dan di Ridhain-Nya. Aamiin Yaa Robb.

Sumber : Mutiara

Advertisements

August 27, 2012 - Posted by | Mutiara Sakinah | , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Mif19.tea's Blog

Just a Little Scientific Inspiration 4 You

KITa Call Indonesia

Seruan di Ufuk Fajar

Mrs Djones' Journey

Journey through marriage and motherhood~

d2cuthe blog

kesempatan tidak akan datang dua kali

Qalbunsalima's Blog

Hati yang damai, tentram dan sejahtera

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: