rindusyurgaku

hidup akan lebih berarti bila dapat menjadi bagian orang lain

About


Bismillahirrahmanirrahiim,

*** Ya Allah tenggelamkanlah anna di dalam kecintaan-MU supaya tiada sesiapapun yang dapat memalingkan anna dari-MU & jadikanlah anna sebagai wanita yang tegar & sabar penuh dengan keikhlasan dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan dan rintanggan.
Anna memohan kepada-MU keimanan yang sempurna, keyakinan yang benar, amal yang di terima, ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas & berkah, lisan yang senantiasa berzikir, hati yang senantiasa khusyu’ , kesembuhan dari segala penyakit & pertolöngan untuk selalu mentaati-MU
Sesungguhnya Engkau Maha atas segala sesuatu
Yaa Rabb cintakanlah anna kepada Iman & jadikanlah Iman sebagai hiasan di hati anna
Cukupilah anna dengan rizki-MU yang halal bukan yang di haramkan-MU & dengan ketaatan kepada-MU bukan bermaksiat kepada-MU & dengan karunia hanya dari-MU bukan selain-MU.

*”* RABBANAA AATINAA FIDDUN’YAA HASANATAN WAFIL AAKHIRATI HASANATAN WAQINAA ADZAABANNAAR

*”*ALLAHUMMAGHFIR LANAA DZUNUUBANAA WAKAFFIR ANNAA SAYYIAATINAA WATAWAFFANAA MA’AL ABRAARI, AAMIIN ALLAHUMMA AAMIIN YAMUJIBBASAILLIN ALLAHUMMA TAWIL UMURAHA WABARIK ALAIHA MA’A AHLIHA FIDDUNYA WAL AKHERAH,,YAA ARHAMMAROHIIMIN *”*

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Mif19.tea's Blog

Just a Little Scientific Inspiration 4 You

KITa Call Indonesia

Seruan di Ufuk Fajar

Mrs Djones' Journey

Journey through marriage and motherhood~

d2cuthe blog

kesempatan tidak akan datang dua kali

Qalbunsalima's Blog

Hati yang damai, tentram dan sejahtera

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: