rindusyurgaku

hidup akan lebih berarti bila dapat menjadi bagian orang lain

Kumpulan Kata Mutiara

ALLAH

ALLAH (Photo credit: Acizane)

Bismilahirrahmanirrahiim,

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,

Barangsiapa takut kepada Allah SWT

Barangsiapa takut kepada Allah SWT niscaya tidak akan dapat lihat kemarahannya. Dan barangsiapa takut pada Allah, tidak sia-sia apa yang dia kehendaki.

Cukuplah bila aku merasa mulia karena Engkau sebagai Tuhan bagiku dan cukuplah bila aku bangga bahwa aku menjadi hamba bagi-Mu. Engkau bagiku sebagaimana yang aku cintai, maka berilah aku taufik sebagaimana yang Engkau cintai.

Sesungguhnya seorang lelaki itu berharta bila dia zuhud di dunia, dan sesungguhnya seorang itu adalah fakir bila dia gemar pada dunia.

Tutupi kekecewaan dengan ketakwaan

Tunjangan resah di dada shalat.. Himpunan perih di genggaman do’a.. Tutupi kekecewaan dengan ketakwaan.. Dan nilaikan kesucian hati dengan keikhlasan hati..

Allah menyayangi orang-orang yang mengetahui kadar dirinya dan tidak melewati batas perjalanannya; menjaga lisannya dan tidak mensia-siakan umurnya.

Kelemahan adalah penyakit, kesabaran adalah keberanian, zuhud adalah kekayaan, wara’ adalah perisai dan sebaik-baik teman ialah yang mempunyai sifat redha.

Kesabaran adalah suatu keperluan dalam usaha menegakkan keimanan, melaksanakan amal soleh, memperjuangkan kebenaran dan keadilan.

Berjalan penuh harapan walau hidup ini tak selalu bahagia, sedekahkan satu senyuman walau dihati tak lagi mampu bertahan, belajar memaafkan walau diri terluka.

Jika syurga menjadi idaman, jalannya seluas mata memandang.. Jika keampunan yang didamba, gerbangnya setia menanti.. Usah gusar ujian di hadapan.. Andai hati tekat mengejar cinta Illahi.

Sumber: Mutiara

Advertisements

January 6, 2013 Posted by | Mutiara Kata | , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Allah Maha Pemurah

Logo of 'Hizb Allah'

Logo of ‘Hizb Allah’ (Photo credit: Wikipedia)

Bismillahirrahmanirrahiim,

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

“Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Salah satu diantaranya diturunkannya kepada kaum jin , manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. dengan rahmat itulah mereka saling berbelas kasih dan menyayagi. dengannya pula binatng liar mengasihi anaknya. dan Allah mengakhirkan 99 rahmat untuk Dia curahkan kepada hamba-hamba-Nya pada hari kiamat.”(Muttafaq’alaih)

Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya: “Tiada suatu haripun melainkan lautan meminta izin kepada Tuhan untuk menenggelamkan anak Adam. Dan malaikat meminta izin untuk segera menghukum dan membinasakannya.

Tetapi Allah Ta’ala berfirman:

Kasih sayang Allah

Siapakah yang lebih pengasih dan pemurah dari pada-Ku, padahal Aku Maha Pengasih lagi Maha pemurah. pada malam hari hamba-hamba-Ku menentang-Ku dengan melakukan dosa-dosa besar. Namun Aku menjaga mereka di tempat tidur mereka dan melindungi mereka di ranjang mereka. Siapa yang datang menghadap kepada-Ku, maka Aku telah menyambutnya dari jauh. Barang siapa meninggal sesuatu karena Aku, maka Aku akan memberinya kelebihan. Barang siapa yang berbuat dengan daya dan kekuatan-Ku maka Aku akan melunakkan besi untuknya. Barang siapa yang berkehendak sesuai dengan kehendak-Ku, maka Aku berhendak sesuai dengan kehendaknya. Ahli zikir-Ku adalah teman duduk-Ku. Ahli syukur-Ku adalah orang yang paling berhak mendapatkan tambahan kurnia-Ku. Ahli ta’at-Ku adalah orang yang brehak mendapat kemuliaan-Ku. dan ahli maksiat kepada-Ku tiada Aku jadikan mereka berputus asa dari rahmat-Ku. Jika mereka bertaubat Akulah kekasih mereka. Jika mereka tidak bertaubat Akulah penyembah bagi mereka, aku menguji mereka dengan musibah untuk mensucikan mereka dari aib dan dosa.” (Hadits Riwayat Ahmad)

Kasih sayang Allah turun kepada mereka yang diberi kejayaan berupa harta namun ia lalai, hingga Allah mengambilnya kembali, agar mereka sadar ”hartaku melalaikanku, kemudahan fasilitasku melalaikan ibadahku, sibuk kerjaku melalaikan taqarrubku, nafsu syahwatku melalaikan nikmatnya dzikir”.

Kasih sayang Allah turun kepada mereka yang terpedaya fitnah wanita ataupun peria. Ia (Allah) akan mengambil semua apa-apa yang memyebabkan mereka terpedaya, demi kembali kerengkuhan-Nya. Meskipun kasih sayang itu terwujud dari sesuatu yang berat untuk dihadapi.

”Ya Allah! sesungguhnya aku memohon kepada-Mu agar dimasukkan kedalam syurga dan aku berlindung kepada-Mu dari sikna neraka.” (HR. Abu Dawud-Ibnu Majah-Ibnu-Khuzaimah)

Sumber: Mutiara

Related articles

January 5, 2013 Posted by | Mutiara Al Hadits | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Cara Meringankan Musibah

English: The word Allah, in Arabic. alif hamza...

English: The word Allah, in Arabic. alif hamzat waṣl (همزة وصل) lām lām shadda (شدة‎) alif khanjariyya (ألف خنجرية‎‎) hā (Photo credit: Wikipedia)

Bismillahirrahmanirrahiim,

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,

  • Mengikut petunjuk Allah dan mengikhlaskan ibadah kepada-Nya.

”Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredaan-Nya kejalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang denagn seizing-Nya, dan menunjuki mereka kejalan yang lurus.” (Qs. Al-Maidah: 16)

Al-Qur’an merupakan sumber utama ajaran Islam, dimana di dalamnya terkandung hidayah dan petunjuk bagi setiap Muslim dalam menjalani kehidupan atan agar selamat dan memperoleh kebehagiaan dunia dan di akhirat. Ajaran Al-Qur’an membimbing manusia agar keluar dari kegelapan yang berupa kekafiran, kesesatan dan kebodohan menuju cahaya Ilahi yang berupa keimanan, keislaman dan ilmu pengetahuan.

“Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur’an ini kepadamu wahai Muhammad dengan membawa kebenaran, oleh itu hendaklah engkau menyembah Allah dan mengikhlaskan segala ibadah kepadanya”.Hak yang wajib dipersembahkan kepada Allah ialah segala ibadah dan amalan yang suci bersih dari segala rupa syirik. Ketika ujian dan musibah menimpa jaga diri agar tidak terjerumus mencari penyelesaian selain dari Allah.

  • Mencari Ilmu yang syar’i.

Mencari ilmu yang syar’I dengan menghadiri majlis ilmu dan tadzkirah. Nabi Muhammad SAW bersabda yang maksudnya, “Barang siapa menuntut ilmu berarti menuntut jalan ke syurga”. (hadits Riwayat Muslim)

Ilmu yang muktabar menurut syara’ adalah ilmu yang mendorong pemiliknya untuk beramal, yang tidak membiarkan pemiliknya mengikuti hawa nafsunya bagaimanapun ia, bahkan ia mengikat pengikutnya dengan ilmu tersebut, yang membawa pemiliknya memiliki aturan-aturan-Nya.

  •  Bertaubat dari dosa-dosa.

Sebagai seorang hamba kepada Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tidak ada permohonan yang lebih besar dari permohonana keampunana dari segala noda dan dosa.

“Sesungguhnya Allah membuka tangan selebar-lebarnya pada waktu siang. Hal ini berkekalan sehinggalah matahari terbit dari sebelah barat.’’

“barang siapa melazimi meminta ampun kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesempitan dan menjadikan baginya jalan lapang dari setiap kesusahan serta Allah memberi rizki kepadanya dari punca yang tidak disangka-sangka,’’

  • Mengamalkan Dzikir yang berterusan.

Sifat orang-orang muknim lidahnya senantiasa basah berdzikir kepada Allah SWT. Dengan berdzikir hati akan menjadi tentram, bahagia dan damai karena perhubungan ketika itu adalah perhubungan terus kepada Allah SWT.

“Orang-orang yang mengintai Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata) “ Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau, maka peliharalah kami dari kiksa neraka.” (Qs. Al Imran: 191)

“orang yang membaca’ Laa ilaha illallah’ di dalam keadaan penuh keikhlasan di dalam hatinya atau iman bersamaan dengan sebiji gandum, maka ia akan dikeluarkan dari api Neraka Jahanam. Dan orang yang membaca kalimah ini dan di dalam hatinya terdapat dengan keikhlasan atau iman bersamaan sebesr biji gandum maka ia akan dikeluarkan dari api Neraka Jahanam dan orang yang membaca dengan penuh kebaikan atau iman maka ia juga akan dikeluarkan dari Naraka Jahanam’’.

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a katanya: Nabi SAW, bersabda maksugnya: “Sesungguhnya Allah SWT. Yang Maha memberkati lagi Maha Tinggi memiliki para malaikat yang mempunyai kelabihan yang diberikan oleh Allah SWT. Para malaikat selalu mengelilingi bumi. Para malaikat senantiasa memperhatikan majelis-majelis dzikir. Apabila mereka dapati ada satu majlis yang dipenuhi dengan dzikir, mereka turut mengikuti majlis tersebut dimana mereka akan menaunginya dengan sayap-sayap mereka sehinggalah memenuhi ruangan antara orang yang menghadiri majlis dzikir tersebut dan langit. Apabila orang yang hadir dalam majlis tersebut bubar selesai, para malaikat naik kelaangit.

  • Berbuat baik kepada semua makhluk

Menyebabkan dada menjadi lapang. Sifat orang mukmin akan berbuat baik kepada semua makhluk Allah SWT di muka bumi. Sama apakah kepada manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Terutama kedua ibu bapak, saumara mara, jiran tetangga, anak yatim dan fakir-miskin.

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan dari bisik-bisik mereka, kecuali siapa yang menyuruh bersedekah, kebaikan, atau mendamaikan antara manusia. Dan barang siapa melakukan hal itu dengan mencari Ridha Allah, maka kami akan memberikannya pahala yang besar.” (Qs. An-Nisa: 114)
Allah’ Azza wa Jalla mengabarkan bahwa semua hal di atas adalah bagi siapa pun yang merealisasikannya, serta kebaikan akan mengundang kebaikan dan menolak keburukan. Juga Allah’ Azza wa Jalla janjikan bagi mukmin yang mengharap pahala-Nya, maka Allah akan memberikan pahala yang besar. Termasuk dari pahala yang besar itu adalah hilangnya kerisauan, kesusahan, kekeruhan hati, dan seterusnya.

  • Melakukan Mujahadah

Dengan melakukan mujahadah seseorang bisa mengikis sifat-sifat negatif yang ada pada dirinya. Pada adatnya tidak mungkin kita sampai pada lapangan makrifat terhadap Allah SWT apa bila kita tidak mau bermujahadah, tidak mau melihat kelemahan-kelemahan yang terkandung dalam diri kita, kebih-lebih lagi kelemahan itu berupa penyakit hati.

“Orang-orang yang berjuang di jalan kami, sesungguhnya kami akan memberi petunjuk mereka itu pada jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang membuat kebaikan.”
Apabila hati senantiasa berhubungan dengan Allah SWT, berdo’a dan bermunanjat, Allah SWT akan meringan segala beban penderitaan kita. Musibah yang datang juga akan diringankan oleh-Nya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang dikasihi dan diridhai-Nya. Aamiin Ya Rabb.
Sumber: Mutiara

Related articles

December 31, 2012 Posted by | Mutiara Sakinah | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Sepak Terjang Dajjal

Yahudi

Yahudi (Photo credit: Wikipedia)

BAB. 6

Bismillahirrahmanirrahiim,

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,

Hakikat Dajjal

Di antara pemahaman antara kelompok yang hanya mau menerima hakikat Dajjal sebagai sosok/ person tertentu dan kelompok yang hanya mengakui Dajjal sebagai simbol kerusakan dan bukan person, ada pemahaman lain yang akomodatif. Syaikh Nashir Abdurrahman As Sa’di, salah seorang ulama timur tengah yang bermanhaj salaf mengeluarkan statemen yang sangat brilian. Beliau menjelaskan berdasarkan nash-nash yang ada bahwa Dajjal akan muncul dengan memcwa dua fitnah besar; fitnah yang berupa sebuah paham dan sistem dan fitnah Dajjal dalam bentuk sosoknya yang benar-benar akan muncul di akhir zaman dengan membawa fitnah bagi seluruh manusia.

Adapun Dajjal sebagai sebuah sistem (simbol) berpulang pada tiga fitnah besar; materialisme, atheisme dan zionisme. Ketiganya merupakan fitnah yang hampir seluruh umat manusia teikena fitnah ini.

Sedangkan Dajjal sebagai sebuah person merupakan fitnah yang selama ini kita kenal sebagai fitnah Dajjal yang sesungguhnya; di mana pada akhir zaman nanti sosok manusia jahat ini akan keluar untuk meneror kaum muslimin dan mengklaim ketuhanan dirinya.

Dengan kata lain, antara Dajjal dan fitnah Dajjal adalah dua hal yang berbeda, sebab dalil-dalil yang ada menunjukkan demikian. Dajjal yang di maksud Rasulullah saw dalam banyak riwayat dipastikan menunjukkan person tertentu. Sedang fitnah Dajjal adalah satu kondisi atau keadaan tertentu atau beragam bentuk fitnah yang menyelisihi kebenaran. Bahkan bisa di simpulkan bahwa semua yang menyelisihi kebenaran adalah sebagian dari fitnah Dajjal.

Fitnah Dajjal

Dengan memahami hakikat fitnah atheisme, materialisme dan zionisme sebagai bagian penting dari, fitnah Dajjal kita bisa mengetahui seberapa besar dan danpak yang ditimbulkan darinya berupa kerusakan dunia.

Fitnah atheisme, materialisme dan zionisme merupakan tiga fitnah terbesar dimana fitnah dajjal di bangun di atas pondasinya. Ketiganya merupakan perangkap perangkap awal untuk menggiring manusia agar bisa menerima ideologi Dajjal.

Fitnah atheisme mengajarkan akan kenihilan Tuhan dan Zat yang menciptakan, sehingga manusia tidak meyakini adanya Allah sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Fitnah materialisme mengajarkan bahwa semua yang ada didunia karena keberteri materi. Sesuatu yang tidak nampak (gaib) adalah kosong, dan nilai maupun norma sesuatu hal bisa diukur dengan mareri wujud yang nampakdaan.

Paham materialisme juga akan menggiring manusia untuk meyakini tidak adanya hari akhir, alam barzah, syurga dan neraka. Pada gilirannya manusia hanya akan menerima konsep surga dan neraka sesuai dengan apa yang kelak akan di bawa oleh Dajjal, yaitu sungai dan air yang beqgada di tangan Dajjal.

Saat Dajjal menawarkan air dan api di hadapan manusia, mereka akan meyakini bahwa itulah hakikat neraka dan surga yang sesungguhnya. Sedangkan fitnah zionisme akan mengambil peran untuk menggiring seluruh manusia akan kebenaran ajaran Dajjal, meyakini bahwa Dajjal adalah Tuhan dan pemimpin mereka di akhir zaman. Fitnah zionisme juga mengajarkan agar manusia membenarkan apapun yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi zionis dan memberikan dukungan kepada mereka. Pada akhirnya, fitnah inilah yang menjadi puncak terdahsyat di duka bumi sebelum kemunculan Dajjal yang sesunhuhnya. Ajaran zionis yang di bungkus dalam baju theologi globlal dan theosofi akan menggiring opini dunia tentang satu-satunya Tuhan dari semua agama; itulah Dajjal yang akan muncul di akhir zaman.

Manusia keturunan Adam

hal ini yang dapat di simpulkan adalah, bahwa Dajjal benar-benar sosok manusia keturunan Adam yang muncul dengan membawa fitnah. Semua tanda dan ciri yang disebutkan oleh Rasulullah saw tentang Dajjal benar-benar bermakna hakiki, bukan kiasan. Akan tetapi bentuk dan wujud fitnah yang di bawa oleh Dajjal ada juga yang bersifat maknawi. Apa yang banyak disebutkan Rasulullah saw tentang berbagai kelebihan yang di tunjukkan Dajjal telah menjadi inspirasi bagi para penganuj ideologi Dajjal untuk merealisasikan simbol-simbol tersebut. Dalam hal ini, bangsa barat yang diwakili oleh Amerika, Eropa, Inggris dan Israel merupakan sekumpulan bangsa yang berusaha untuk mewujudkan semua impian Dajjal dalam wujud yang bersifat materi.

Mereka adalah ahli, pakar, profesor, Doktor dalam kedzaliman, penindasan, kerusakan, ketidakadilan  dan mereka berfungsi sebagai tangan kanan dan tangan kiri Dajjjal, jadi mereka juga akan menjadi Doktor tipu daya Dajjal, mereka mengatan kebohongan di atas kebohongan, lagi dan lagi sepanjang hidupnya.

Mereka sekarang punya power dan di gunakan bukan untuk menghukum para penindas. power mereka sekarang digunakan untuk menindas, power mereka sekarang di gunakan untuk melakukan kekerasan, power mereka sekarang digunakan tanpa belas kasihan untuk merampas harta benda orang-orang miskin. Pada saat power bersemayam pada pondasi yang pada dasarnya tak bertuhan dan rusak, maka digunakan untuk menindas bukan untuk menghukum penindas.

*******

Kemampuan mereka membuat pesawat terbang, kapal laut, teknologi hujan buatan, kemampuan suplai bahan pangan, teknologi transportasi, informasi, telekomunikasi dan beragam teknologi modern lainnya, merupakan bagian dari propaganda pengikuy Dajjal. semua bentuk teknologi itu pada hakikatnyamerupakan fitnah atheisme, materialisme dan zionisme.

Para pengikut Dajjal mencoba untuk mengilmiahkan semua doktrin dan ajaran Dajjal agar bisa diterima oleh seluruh lapisan. Dengan demikian, setiap manusia akandengan  mudah membenarkan semua fitnah yang kelak akan di tanpakkan oleh Dajjal di akhir zaman. Dengan kata lain Dajjal, Dajjal terus melakukan penetrasi dan sosialisasi atas ideologi  yang di bawanya agar bisa diterima semua manusia.

Pilar fitnah Dajjal berupa materialisme, atheisme dan zionisme inilah yang akan melahirkan anak-anak fitnah baru yang hari ini mencengkeram seluruh dunia. Dan semua ideologi destruktif maupun produk-produk material (teknologi transportasi, informasi dan telekomunikasi) yang telah merusak dunia Islam; Itulah buah fitnah dari Dajjal.

*******

“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari siksa jahannam dan siksa kubur, da fitnah kehidupan dan kematian, serta keburukan fitnah Masihid Dajjal (HR. Muslim 924)

Dari Adu Darda, ia telah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alayhi wa sallam, beliau bersabda: Siapa yang menghafal sepuluh ayat dari Surat Al Kahfi maka ia selamat dari fitnah Dajjal (HR. Abu Dawud).

Sumber: Mutiara

Related articles

December 8, 2012 Posted by | MUtiara Utama | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Antara Bersabar dan Bersyukur

A medalion showing the name 'Allah' in Hagia S...

A medalion showing the name ‘Allah’ in Hagia Sophia, İstanbul (Photo credit: Wikipedia)

Bismillahirraqhmanirrahiim,

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Sabar/bersyukur dulu? Kata itu sering terdengar, namun tidak semua paham akan makna yang ada di dalamnya. Bahkan kita sering di buat bingung. Tidak tahu harus mendahulukan yang mana. ketika kita mendapatkan ketidakadilan di rumah majikan, ketika keluarga kita menyelahgunakan uang kiriman, dan ketika bermacam-macam musibah datang bergantian.Sebeiknya kita harus bersabar/ bersykur dulu ya?

Kepahitan hidup kadang membuat kita putus asa.

Kepahitan hidup kadang membuat kita putus asa lalu mengambil jalan pintas. banyak juga diantara kita yang hidup sebagai zombie (mayat hidup) karena deretan masalah. Hidupnya harus diisi dengan keluhan-keluhan dan kecengengan. Bahkan yang lebih parah lagi sampai menyalahkan Tuhan. Bisa kita saksikan disekitar kita, begitu banyaknya saudari-saudari yang selalu bangga dengan keluhan dan makian ketika menemukan ketidaknyamanan di tempat kerja. Ketenangankah yang didapat? Tidak! Namun hidup semakin terasa sempit.

Apakah yang membuat hidup kita terasa sempit? Ternyata keluhan dan kecengengan itu penyebebnya. Merasa diri paling sengsara dan berat permasalahannya. Cobalah kita tengok ke kanan-kiri, pasti kita temui ada yang lebih parah penderitaannya, namun masih bisa tersenyum dan bahagia, tetap sabar dan senantiasa bersyukur. ternyata dua hal inilah yang menjadi kunci rahasianya. Apakah sabar itu? Makna sabar yang sesungguhnya tabah dalam menghadapi setiap bentuk keadaan yang sedang dialami. Tetap berbaik sangka pada Allah swt, bahwasanya ada kebaikan yang tengah disiapkanNya. Kita bisa menjalani proses tanpa paksaan karena paham, bahwa sesuatau itu memang harus terjadi demikian adanya. Sedangkan syukur adalah sikap dimana berterima kasih atas segala anugrah yang diberikan Tuhan sekecil apapun itu. Bisa dilakukan lewat ucapan dan perbuatan. sabar dan syukur tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak berilmu. Bertarti untuk mengetahui cara agar bisa sabar dan syukur harus tahu ilmunya. Belajar dari kehidupan Ary Ginanjar Agustian yang hadir di Hongkong. Dalam Training leadership ESQ yang diselengarakan LSO (Lentera Sukses Organisasi) Beliau mengajak para peserta merefleksi diri untuk kembali mengingat hakikat sebagai hamba Tuhan.

Menemukan makna sabar dan syukur

Mengingat kembali akan tujuan akhir dari sebuah, yaitu kembali kepada Tuhan (kematian). Menemukan makna sabar dan syukur dan mana yang harus di dahulukan. Ternyata, kita harus bersyukur dulu karena dengan bersyukur, maka Tuhan akan menambahkan nikmat kapada kita. Dan sebenarnya setiap masalah pasti ada jalan. Yang Tuhan berikan berupa cobaan adalah untuk mendidik kita agar lebih paham arti hidup, perjalanan hidup, karier dan hakikat hidup yang sebenarya.

Cobalah luangkan waktu barang sejenak untuk merenung dan bertanya diri setelah sekian lama di rantau dengan segala pernak-pernik permasalahan. dengan renungan diri, akan memudahkan kita menemukan jawaban akan kemana kita melangkah selanjutnya? dengan apa kita isi hidup yang terbatas ini? dan, bagaimana kita temukan cara mewujudkannya? Tidak lagi mengisi hidup dengan emosi (ketakutan, kegelisahan, benci, marah, dengki) dll. tidak lagi menghambakan diri pada harta benda dan lupa pada Sang pencipta. Tidak lagi mengagungkan pola hidup yang individualisme. Tetapi lebih peka pada sekitar terutama pada diri sendiri untuk senantiasa bersyukur.

Bersyukur bukan hanya pada saat dapat jabatan, uang, ketenaran, tetapi bersyukur setiap saat dalam keadaan apapun. Perlu disadari, nafas kita ini, adalah hal besar yang patut disyukuri namun sering terlupakan. Perbanyak bersabar dalam menerima segala ujian/cobaan, tetap berbaik sangka pada Sang pencipta, bahwanya itu yang terbaik untuk kita.

Sumber: Iqro

September 30, 2012 Posted by | Liputan khusus kongkong | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Air Mata Ibu

the prunus

the prunus (Photo credit: Michiel Thomas)

Bismillahirrahmanirrahiim,,

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,,

Sedikitpun tidak pernah terbayangkan dalam benakku kalau aku akan memiliki seorang ibu yang cacat dan tak sempurna secara fisik . Yah,,Siapa sih anak yang bersedia menerima kondisi tersebut . Kuyakin tak seorangpun menerimanya ,begitu pula diriku , Namun kenyataan pahit ini harus kuterima . Ibuku hanya memiliki sebelah mata . Aku benci,,aku benci keadaan ini . Kalau boleh , aku akan memilih untuk tidak dilahirkan dari rahim seorang wanita yang cacat .

Beliau memang kerap menasehatiku , kalau keadaan ini adalah suratan takdir yang harus dijalani dengan ikhlas . pffffuuuuaaaahhh,,takdir . Aku benci takdir . takdir apa yang menentukan kalau hidup seseorang harus menderita ?/Tuhankah yang mementukan ini ?/ kalau memang begitu , sungguh jahat Tuhan . Sudah capek-capek menciptakan manusia , tapi ditentukan hidup dalam kesengsaraan . Tidakkah itu kesia-siaan  belaka ?/ Apakah dengan hidup sengsara lantas Tuhan senang ?/

Naif,,,aku fikir itu bukanlah takdir tuhan . Tapi kekezhaliman yang dilakukan manusia terhadap manusia lain . Ya , ini semua kerena laki-laki yang menikahi ibuku . Kepergiannya yang tanpa kabardari rumah , telah meninggalkan penderitaan berkepanjngan di rumah kami . laki-laki yang tak bermoral dan tak bertanggung jawab . kalau memang dia tidak pernah siap menanggung hidup anak dan istrinya , lalu buat apa dia menikah kalau meninggalkan kesengsaraan .

Dan ini akibat yang harus kutanggung . Hidup serba kekurangan di rumah gubuk yang lebih pantas disebut sebagai kandang kambing bersama seorang ibu yang sebelah matanya buta . Oh Tuhan,,,kehidupan macam apa ini .

Sebagai gadis remaja , aku juga ingi hidup normal seperti temen-temen yang lain . Bisa memiliki pakaian yang bagus , aksesoris lux , atau benda=benda modern lain . Tapi bagiku itu hanya mimpi . kehidupan yang tak memugnkinkan aku menikmati semua khayalan  tersebut . ibu yang hanya penjual sayur , tak mungkin bisa membilikan barang -barang bagus yang hanya dimiliki orang-orang kaya . Sedang untuk makan sehari-haripun , kami serba kekurangan .

Soal kekurangan , mungkin aku masih bisa makan . Toh hampir setiap warga di kampungku juga hidup dalam kondisi serupa . satu hal yang sama sekali tak bisa aku terima , kondisi ibuku yang leknan ( alias hanya bisa melek yang sebelah kanan ) . Ini benar-benar menjtuhkan harga diriku sebagai kembang desa . Aku ingat , sejak kecil teman=temanku selalu menghina dan mengatakan kalau ibuku seperti Si Buta dari Gua Hantu . Dihina seperti itu , aku tak bisa buat apa-apa . Paling hanya bisa menangis dan mengadu pada ibu .

“Kenapa kamu menangis nduk?/ tanyanya lembut . Dengan setengah membentak , aku menjawab ,” aku malu punya ibu yang buta ,” Aku tak tau bagaimana perasaan ibu saat itu . yang aku tau dia hanya diam dan coba trtap tersenyum , meski terlihat matanya mulai memerah menahan tangis . Itu dulu , saat aku masih bocah dan belum tau akan arti hidup . tapi sekarang, usiaku sudah 18 tahun . Aku telah menyelesaikan SMU dan tumbuh menjadi gadis cerdas . Jadi untuk apa aku mengenag masa lalu  yang suram dan pahit serta hanya menyisakan luka . Aku ingin mengubur dalam -dalam luka tersebut . Maka aku putuskan pergi ke  Jakarta untuk mengubah nasib . Ya,,, aku harus sukses Aku harus jadi orang terpandang yang setiap orang bertemu akan menundukkan kepala sebagai tanda hormat .Awalnya , ibu tak mengizinkan aku pergi ke Jakarta , nduk apa kamu ndah kasihan sama ibu ?/ibu sudah tua . Apa kamu tega meninggal ibu seorang diri ?’
tapi tekatku sudah bulat . Tidak kupedulikan nasehat dan rujukan wanita yang sangat mencintaiku . Kehidupan di desa adalah kehidupan miskin yang tak bisa membawa kebahagiaan . Maka dengan diiringi isak tangis dan derai air mata ibu , kutinggalkan ia menuju kota harapan .

Bertahun-tahun tinggal di kota , impianku pun terwujud . Aku berhasil meraih semua anggan dan cita-citaku . Menjadi wanita karir dengan jabatan manejer di sebuah perusahaan multi nasional , mobil mewah yang setia mengantarku kemanapun , serta rumah megah yang sangat nyaman untuk menghabiskan saat-saat penat  . Singkatnya , aku telah menjelma menjadi sosok wanita terhormat . Sampai kemudian , aku memperoleh kabar dari seseorang kalau ibuku sakit  . Memang sejak aku meninggalkan rumah , aku tak pernah kirim kabar kepada ibu . Jujur , meski kadang aku benci dengan keadaan ibu yang buta , tapi sebagai anak , aku juga rindu sama ibu .

Pada hari yang telah aku tentukan , akupun berniat menjengguk ibu . Dengan ditemani mewahku , kususuri jalan-jalan pelosok yang sampai sekarang masih tetap juga tak berubah , Entah apa yang aku rasakan , sepanjang jalan hatiku was-was . Entah rindu atau takut , aku tak tahu . Yang jelas , hatiku sangat gelisah sampai akhirnya aku tiba disebuah gubuk di ujung desa . Masih kecil , rumah itu tetap terlihat rapi dan bersih . Tapi suasananya sepi . Entah dimana gerangan ibu . Kuketuk pintu rumah , tak ada jawaban . kubuka pelan-pelan dan kulangkahkan kaki ke dalam rumah . Hening,,,Tak ada suara sedikitpun . Kulongok kamar tidur , tak ada ibu . yang tertinggal hanya sebuah dipan beralaskan tikar pandan .

Setengah berteriak , kupanggil namanya ,. ” Ibu ,,,Ibu,,,Ibu,,,dimaana ?/ ini santi , bu .” Tak ada jawaban sama sekali . Setengah kesal , aku segera keluar . “Oooohh,,,ada tamu,” sapa seseorang . “Ibu saya ada, bu ?/ Ibu saya mana ?/ Saya santi .” tanyaku kepada seseorang tetangga yang kebetulan ada di depan rumah , orang yang kutanya terdiam . Namun wajahnya selalu memperhatikan aku , mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki , “Ini Santi anakny bu Warni? tanyanya . Iya saya Santi , ” jawabku . ibu saya man ?” ia tak menjawab dan mengajakku kerumahnya . Setelah itu , ia memberikan selembar kertas kusam yang aku tak tau isinya apa .

Surat ini diberikan Ibumu sebelum sebelum beliau meninggal seminggu yang lalu . Ia berpesan , agar surat ini diserahkan kepadamu . Sebab ia yakin , kalau kamu pastia akan pulang .”Kuterima suratini dengan perasaan tak menentu , dan mulai kubaca ; Untk santi , anakku yang tercinta ,,,Mungkin saat kamu membaca surat ini .  Ibu sudah tidak ada lagi .Ibu hanya ingin memberitau sedikit tentang sesuatu yang sebenarnya sudah ibu tutupi sudah sekian lama . ibu  sangat menyayangi kamu dari lahir . kamu dilahirkan dengan sangat sempurna dan cantik , sampai pada suatu hari ketika kamu masih kecil , matamu tersangkut kawat hingga terluka sebelah .

kemudian ibu pergi membawamu ke kota untuk berobat . Ternyata menurut dokter , karena matamu rusak dan kamu mengalami kebutaan . Ibu sanga bigung waktu itu , sampai akhirnya ibu memutuskan untuk menukar matamu yang buta dengan mata ibu yang masih normal sehingga kamu dapat melihat indahnya dunia dengan kedua bola mata ini . ibu rela kehilangan sebelah mata dan menjadi bahan cemoohan serta caci maki teman-temanku . Ibu rela nak,,,ibu rela air mata ini menetes untuk dirimu . Aku hanya tergugu tak bisa bersuara . Ibu,,,maafkan aku yang telah mendurhakaimu,,

Sumber : ” Pondok Pesantren Man Ana”

July 30, 2012 Posted by | Story | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

   

Mif19.tea's Blog

Just a Little Scientific Inspiration 4 You

KITa Call Indonesia

Seruan di Ufuk Fajar

Mrs Djones' Journey

Journey through marriage and motherhood~

d2cuthe blog

kesempatan tidak akan datang dua kali

Qalbunsalima's Blog

Hati yang damai, tentram dan sejahtera

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.